עסקים במודיעין

ארנונה לעסקים במודיעין
חדשות מודיעין

הנחה בארנונה לעסקים במודיעין

בעלי עסקים במודיעין שחוו ירידה בהכנסות בעקבות משב הקורונה זכאים להנחה (בכפוף להיקף הירידה בהכנסות)